دات نت نیوک
چهارشنبه، 3 مرداد 1403

سیاست ها و برنامه ها

محور اصلی و تنها وظیفه موسسه عبارتند از :


1. سرپرستی«ایتام نیازمند» ،«کودکان بی سرپرست نیازمند» و «کودکان بد سرپرست» تحت پوشش این موسسه تا سن 18 سالگی.
2. حمایت مالی و غیر مالی از علم آموزان ممتاز و نیازمند اعم از دانشجویان و دانش آموزان با معرفی مراجع و افراد ذی صلاح و تأیید مشاوران متخصص منتخب شورای تولیت.
3. کمک به افزایش کمی وکیفی علوم نوین مورد نیاز جامعه.
4. تأمین مکان برای اسکان یک روزه افراد نیازمند وپذیرایی از آنها فقط برای همین یک روز.
5. حمایت از هنرمندان و تقویت هنر معقول و مشروع به ویژه هنرهای بومی و منطقه ای که به افزایش تولید کشور و ایجاد فرصت های شغلی کمک می کند.
6. تأمین مکان و امکانات مناسب برای نشستهای دوستانه و صمیمی افراد سالمند به منظور ایجاد و تقویت نشاط و کاستن از دلتنگیهای احتمالی دوران پیری و حفظ کرامت انسانی آنها.