دات نت نیوک
شنبه، 25 فروردین 1403

وقف

بنیانگذاران خیریه نگین کلیه اموال و ساختمانهای این مجموعه متشکل از هتل سنتی، رستوران، کافی شاپ و خانه های محل سکونت اطفال بی سرپرست و بدسرپرست را بانضمام کلیه ملحقات و منضمات و متعلقات در سال 1397 بصورت وقف خاص از مالکیت خود خارج نموده و برای ابد وقف سرپرستی و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست کردند.