دات نت نیوک
چهارشنبه، 3 مرداد 1403

بنیان گذاران

پروفسور محمد فریور متولد نایین مشاور فوق متخصص گوارش در بیمارستان های دانشگاه هاروارد و دانشگاه بوستون آمریکا و سرکار خانم معصومه اخوان متولد کاشان تحصیلکرده رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران. در زمان زلزله شمال کشور وارد فعالیت حمایت کودکان بی سرپرست شده و در سال 1390 اقدام به تاسیس خیریه نگین کرده و در حال حاضر در پنج خانه شبه خانواده تعدادی بیش از 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست را تحت حمایت گرفته و از طفولیت تا ازدواج و تحصیلات عالیه دانشگاهی و سکونت در خانه هایی که به همین منظور ساخته شده است تحت سرپرستی قرار داده اند.